Sofiaroc » Specials » Spirituele leraren
Denk zelf

De weg tot het Zelf

De weg tot het Zelf De weg tot het Zelf is een pad dat sinds duizenden jaren belopen wordt. Vele leraren, vele mystieke scholen. Veel van die oude kennis is verloren gegaan, maar het pad blijft. Het staat open voor iedereen om deze weg te volgen. Moderne leraren zoals Eckhart Tolle, Adyashanti en de steeds bekender wordende Mooji, laten zien hoe dichtbij het doel ligt. Wat een lange onzekere weg leek, verandert in een reis die elk van ons kan ondernemen. Je hoeft niet naar India, of naar een grot in de Himalaya, je hoeft je niet jarenlang af te zonderen, strenge discipline, urenlange meditatie, dat alles is niet nodig. In het hier en nu, zoals je hier zit te lezen, kun je contact maken met je diepere Zelf.

De weg naar het diepe, ware Zelf

Het is een kwestie van herkennen. Je hebt altijd contact met je oorsprong, je wezen, je diepste zelf. Maar je kijkt eroverheen. Je bent vergeten wie je zelf bent, omdat je je bent gaan identificeren met je persoonlijkheid. Zowel Eckhart Tolle als Mooji laten op YouTube meemaken wat in hun retraites of satsangs te leren valt. In de kracht van het nu, is tegelijk de kracht van je ware Zelf te herkennen. De inspiratie die uitgaat van deze leraren helpt het ego/ je persoonlijkheid rustig te worden, zodat niet langer de weg naar binnen verstoord wordt. Een diepe harmonie wordt voelbaar. Naarmate je meer went aan je innerlijke rust, kom je dichter bij je natuurlijke staat van zijn.

Ken uzelf

Al in de tijden dat de pyramides gebouwd werden was de vraag: "Wie ben ik?" actueel. Ieder die het Orakel van Delphi bezocht, zag de spreuk: "Ken uzelf" boven de poort staan. Vele van de vragen die daar aan het orakel gesteld werden, zouden niet gesteld zijn, heel andere zaken zouden belangrijk blijken te zijn. Zelfkennis is de basis van alles. Ons functioneren wordt grotendeels bepaald door het beeld dat we van onszelf hebben. We zijn voor een belangrijk deel geconditioneerd, en functioneren volgens die conditionering. Onze conditionering is onze gevangenis. Er is een weg die dit alles overstijgt.

Identificatie

We zijn mensen in een lichaam, met gedachten, gevoelens, emoties. We identificeren ons zozeer hiermee, dat er geen ontsnappen mogelijk is. We zíjn onze ziekte, we zíjn ons verdriet, we zíjn ons falen, ons verleden heeft ons in de klem, zelfs al is wat gebeurd is allang voorbij. De remedie is als in meditatie, wát er ook ópkomt aan gedachten, we kunnen ernaar kijken zoals we kijken naar de wolken, de wolken die komen en gaan. Dat is de weg die ons bevrijdt van identificatie. Ook al zijn we niet meteen gezond en succesvol, we kunnen ernaar kijken en open zijn voor de zonnestralen die nu op ons vallen en we kunnen nu een gevoel van geluk ervaren.

Bewustzijn

Bewustzijn is alles. Ook al ben je nu onrustig, of boos, of verdrietig, of juist super-optimistisch en energiek, je bewust zijn van wat je voelt of denkt, is de eerste stap. Je bent niet meer helemaal geïdentificeerd met je gevoelens of gedachten. Er komt ruimte.
Adyashanti, spirituele leraar voor de westerse mens

Adyashanti, spirituele leraar voor de westerse mens

Adyashanti is een Amerikaanse leraar in de traditie van het zen-boeddhisme en het non-dualisme (advaita vedanta). Toch stelt hij zijn onderricht niet binnen een bepaalde traditie. In de jaren dat hij…
Eckhart Tolle, hedendaags spiritueel leraar op YouTube

Eckhart Tolle, hedendaags spiritueel leraar op YouTube

Eckhart Tolle is een van de meest bekende hedendaagse spirituele leraren. Dat is niet voor niets. De kracht van het nu is wel haast een kreet geworden, maar niet alleen dat. Eckhart Tolle leert ons en…
Ken uzelf: persoonlijkheid of essentie?

Ken uzelf: persoonlijkheid of essentie?

Boven de poort die leidde tot het orakel van Delphi, stonden de woorden: "Ken uzelf," te lezen voor ieder die het orakel wilde raadplegen. Een van de wegbereiders van de bewustzijnsgolf die sinds de z…
Mooji: hedendaags spiritueel leraar en guru

Mooji: hedendaags spiritueel leraar en guru

Mooji is een hedendaagse leraar die het zelfonderzoek "self-inquiry" centraal heeft staan. Hij staat in de lijn van Shri Ramana Maharshi; Mooji's leraar Papaji was leerling van deze belangrijke meeste…
Gepubliceerd door Sofiaroc op 08-05-2015, laatst gewijzigd op 12-04-2017. Het auteursrecht van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • YouTube
Schrijf mee!