Sofiaroc » Specials » Spirituele leraren
Denk zelf

De weg tot het Zelf

De weg tot het Zelf De weg tot het Zelf is een pad dat sinds duizenden jaren belopen wordt. Vele leraren, vele mystieke scholen. Veel van die oude kennis is verloren gegaan, maar het pad blijft. Het staat open voor iedereen om deze weg te volgen. Moderne leraren zoals Eckhart Tolle, Adyashanti en de steeds bekender wordende Mooji, laten zien hoe dichtbij het doel ligt. Wat een lange onzekere weg leek, verandert in een reis die elk van ons kan ondernemen. Je hoeft niet naar India, of naar een grot in de Himalaya, je hoeft je niet jarenlang af te zonderen, strenge discipline, urenlange meditatie, dat alles is niet nodig. In het hier en nu, zoals je hier zit te lezen, kun je contact maken met je diepere Zelf.

De weg naar het diepe, ware Zelf

Het is een kwestie van herkennen. Je hebt altijd contact met je oorsprong, je wezen, je diepste zelf. Maar je kijkt eroverheen. Je bent vergeten wie je zelf bent, omdat je je bent gaan identificeren met je persoonlijkheid. Zowel Eckhart Tolle, Adyashanti, Mooji en de Nederlander Hans Laurentius laten op YouTube meemaken wat er in hun retraites of satsangs te leren valt. In het krachtenveld van het nu, is tegelijk de kracht van je ware Zelf te herkennen. De inspiratie die uitgaat van deze leraren helpt het ego/ je persoonlijkheid rustig te worden, zodat niet langer de weg naar binnen verstoord wordt. Een diepe harmonie wordt voelbaar. Naarmate je meer went aan je innerlijke rust, kom je dichter bij je natuurlijke staat van zijn.

Ken uzelf

Al in de tijden dat de pyramides gebouwd werden was de vraag: "Wie ben ik?" actueel. Ieder die het Orakel van Delphi bezocht, zag de spreuk: "Ken uzelf" boven de poort staan. Vele van de vragen die daar aan het orakel gesteld werden, zouden niet gesteld zijn, heel andere zaken zouden belangrijk blijken te zijn. Zelfkennis is de basis van alles. Ons functioneren wordt grotendeels bepaald door het beeld dat we van onszelf hebben. We zijn voor een belangrijk deel geconditioneerd, en functioneren volgens die conditionering. Onze conditionering is onze gevangenis. Er is een weg die dit alles overstijgt.

Identificatie

We zijn mensen in een lichaam, met gedachten, gevoelens, emoties. We identificeren ons zozeer hiermee, dat er geen ontsnappen mogelijk is. We zíjn onze ziekte, we zíjn ons verdriet, we zíjn ons falen, ons verleden heeft ons in de klem, zelfs al is wat gebeurd is allang voorbij. De remedie is als in meditatie, wát er ook ópkomt aan gedachten, we kunnen ernaar kijken zoals we kijken naar de wolken, de wolken die komen en gaan. Dat is de weg die ons bevrijdt van identificatie. Ook al zijn we niet meteen gezond en succesvol, we kunnen ernaar kijken en open zijn voor de zonnestralen die nu op ons vallen en we kunnen nu een gevoel van geluk ervaren. Een geluk dat uit ons innerlijk komt.

Bewustzijn

Bewustzijn is alles. Ook al ben je nu onrustig, of boos, of verdrietig, of juist super-optimistisch en energiek, je bewust zijn van wat je voelt of denkt, is de eerste stap. Je bent niet meer helemaal geïdentificeerd met je gevoelens of gedachten. Er komt ruimte.

Wegsmelten van taaie stukken in je ziel

Puur door te voelen wat je voelt en er niet voor weg te vluchten, het te laten zijn en het onder ogen te zien, zonder het te willen oplossen, smelten deze problemen, fixaties, pijnplekken. Ze lossen op door de aandacht en het licht van het bewustzijn.
De soefidichter Rumi en het innerlijke pad van het hart

De soefidichter Rumi en het innerlijke pad van het hart

Een van de meest bekende soefi mystici is de van oorsprong Perzische dichter Rumi, ook bekend onder de naam Mevlana (dit betekent grootmeester). Rumi kan gerekend worden tot een van de grote schrijver…
Isis de beschermende godin van liefde en macht

Isis de beschermende godin van liefde en macht

Volgens de overlevering werd de Egyptische godin Isis geboren uit de aardegod Geb en de hemelgodin Noet. Ze trouwde met haar broer Osiris en ze baarde Horus de valkgod. Isis en Osiris golden als de ee…
Tara, de wijze boeddhistische godin die bevrijding brengt

Tara, de wijze boeddhistische godin die bevrijding brengt

Tara is de vrouw van de bodhisattva Avalokiteshvara. Toen de verlichte bodhisattva (hij die verlichting brengt) tranen van mededogen vergoot, ontstond er een meer aan zijn voeten, waaruit een lotusblo…
Kwan Yin de Chinese godin van vrede en voorspoed

Kwan Yin de Chinese godin van vrede en voorspoed

Kwan Yin is de meest vereerde godin in China. In Japan wordt ze onder de naam Kwannon of Kannon vereerd. Haar naam betekent 'zij die luistert naar de geluiden van de wereld', oftewel 'zij die de gebed…
Ken uzelf: persoonlijkheid of essentie?

Ken uzelf: persoonlijkheid of essentie?

Boven de poort die leidde tot het orakel van Delphi, stonden de woorden: "Ken uzelf" te lezen voor ieder die het orakel wilde raadplegen. Een van de wegbereiders van de bewustzijnsgolf die sinds de ze…
De dakini als gids en manifestatie van energie en wijsheid

De dakini als gids en manifestatie van energie en wijsheid

Een dakini is een vrouwelijk energiewezen. De Wijsheidsdakini is de vrouwelijke belichaming van de verlichte Boeddha. Een dakini is een godin. Er zijn vriendelijke dakini's, hemelse godinnen, maar er…
Avalokiteshvara, de boeddha van mededogen

Avalokiteshvara, de boeddha van mededogen

De boddhisattva Avalokiteshvara is de belangrijkste boeddha van Tibet. Hij heeft heeft duizend armen met in elke hand een oog, hiermee kan hij de noden van de mensen tot in elke hoek van het universum…
Adyashanti is een hedendaagse verlichte spirituele leraar

Adyashanti is een hedendaagse verlichte spirituele leraar

Adyashanti is een verlichte Amerikaanse leraar in de traditie van het zen-boeddhisme en het non-dualisme (advaita vedanta). Toch stelt hij zijn onderricht niet binnen een bepaalde traditie. In de jare…
De wijsheid van Yunus Emre, Turkse soefi-dichter en mysticus

De wijsheid van Yunus Emre, Turkse soefi-dichter en mysticus

Yunus Emre is een soefi-dichter en mysticus die leefde van 1240 tot 1321. Hij werd ergens in Anatolië in Turkije geboren. Zijn gedichten zijn gewijd aan de Geliefde, God, Allah. Zijn bijdrage aan de i…
Mooji: hedendaags spiritueel leraar en guru

Mooji: hedendaags spiritueel leraar en guru

Mooji is een hedendaagse spirituele leraar die het zelfonderzoek "self-inquiry" centraal heeft staan. Hij staat in de lijn van Shri Ramana Maharshi; Mooji's leraar Papaji was leerling van deze belangr…
Eckhart Tolle, hedendaags spiritueel leraar op YouTube

Eckhart Tolle, hedendaags spiritueel leraar op YouTube

Eckhart Tolle is een van de meest bekende hedendaagse spirituele leraren. Dat is niet voor niets. De kracht van het nu is wel haast een kreet geworden, maar niet alleen dat. Eckhart Tolle leert ons en…
Rabia. Soefi, mystica en vrouw in de vroege Islam

Rabia. Soefi, mystica en vrouw in de vroege Islam

Rabia al Basra leefde in de tweede eeuw van de Islam. Ze is geboren in de toen pas gestichte stad Basra. Basra was een centrum van cultuur, wetenschap en spiritualiteit. In Basra woonden vele soefi my…
Ramakrishna, de wijze, verlichte hindoeheilige

Ramakrishna, de wijze, verlichte hindoeheilige

Ramakrishna (18 februari 1836, Kamarpoekoer, Bengalen - 16 augustus 1886, Cossipore, Calcutta) staat aan de wieg van de Vedanta-beweging zoals die door zijn leerling Vivekananda naar het westen is geb…
Gepubliceerd door Sofiaroc op 08-05-2015, laatst gewijzigd op 15-01-2019. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • YouTube
Schrijf mee!