Sofiaroc » Specials » Krachtdieren
Denk zelf

Het krachtdier kan je veel leren over de kracht in jou

Het krachtdier kan je veel leren over de kracht in jou Het begrip krachtdier komt uit het sjamanisme. In een trancereis onder begeleiding van het magische ritme van een trommel of ander ritme instrument komt de persoon op een ander werkelijkheidsgebied, nu kan hij vliegen, de taal van de dieren horen. Het is als een droom. Soms droom je van een dier en je voelt dat dit dier iets dieps voor je betekent. Het staat symbool voor iets in jou. Ook in je dagdroom, kun je een dier ontmoeten. Het kijkt je aan, het eet je op, het wil je transformeren. Wie zich aangetrokken voelt tot het wezen van een dier, kan in rust dat dier onderzoeken. Het kan zijn dat het dier jou opzoekt, want uiteindelijk kiest je krachtdier jou, en niet andersom. Het is een initiatie, op bewust, maar vooral op boven- of diepbewuste niveau's. Gidsen en beschermers zijn er vele, er zijn meerdere werkelijkheden die uitstijgen boven de ons bewuste werkelijkheid. Engelen hebben hun krachtveld en krachtdieren hebben een ander krachtveld, dichter bij het aardse menselijke

Intuïtie

Dieren zijn als een spiegel voor de mens. Van de scherpe intuïtie die elk dier bezit, kunnen we veel leren. Wij hebben die intuitie ook, maar jammer genoeg is ons verstand erg luidruchtig en betweterig en zo sneeuwt ons diepe weten onder. Maar ieder kent wel voorbeelden van momenten waarop hij of zij een duidelijke ingeving kreeg en daar gehoor aan gaf, je wist het zeker, je liet je leiden. Maar ook kent ieder die momenten waarop je wist dat je iets wel of niet moest doen, maar daar geen gehoor aan gaf. Later zeg je dan: "Ik wíst 't!" Hoe meer je luistert naar je intuïtie, hoe sterker hij wordt. Hoe minder je ernaar luistert, hoe moeilijker het wordt om er contact mee te maken. Wat kies je?

Het krachtdier als symbool voor jouw kracht

De muis heeft oog voor détail. De leeuw en de adelaar zijn moedig. Het hert is fijngevoelig. Het hert en de duif staan voor zachtmoedigheid. De duif staat voor vrede. De wolf en de hond zijn sociale intelligente kuddedieren. Als je dieper ingaat op het wezen van je krachtdier, erover leest, hoe hij leeft, nestelt, paart, communiceert, zich voedt, dan gaat zich een zeer duidelijk beeld aftekenen, dat herkenbaar is voor jou. Je voelt er iets bij, je herkent het. Geleidelijk aan ga je vormgeven aan eigenschappen die nog niet zo ontwikkeld waren. Het blijken talenten te zijn.

Bescherming van je gids

Het dier voelt warm, aanwezig, nabij. Je voelt je beschermd. Het geeft ingevingen, raad. Het verkent je omgeving en vertelt je of je al dan niet gerust kunt zijn binnen bepaalde levenssituaties. Je hebt nu gezelschap, een bondgenoot.

Meerdere krachtdieren

Je kunt meerdere krachtdieren hebben, en als je contact hebt met engelen, dan past een krachtdier daar zeker ook bij. In de tijd kan de aanwezigheid van een krachtdier afwisselen met de aanwezigheid van een ander krachtdier.

Ruimte maken

Maak ruimte in je leven om in rust dit gebied te verkennen en je ervoor te openen. Neem de tijd.
De beer als krachtdier

De beer als krachtdier

De machtige beer spreekt tot de verbeelding. Hij is de grootst levende carnivoor, maar hij eet minstens zoveel planten, wortels en zaden en zijn voorliefde voor honing is algemeen bekend. Als hij rust…
De sociale wolf als krachtdier en gids

De sociale wolf als krachtdier en gids

Wie de wolf als krachtdier aan zijn zijde heeft, heeft een goede vriend en gids. Het dier is zeer sociaal, maar sommige zijn juist in hun kracht als ze alleen zijn en de roedel overzien. De slechte ro…
De schildpad in de mythologie en als krachtdier

De schildpad in de mythologie en als krachtdier

In de mythologie komt de schildpad zowel bij de Chinezen als bij de Indianen voor als drager van de wereld. Zijn rug biedt ruimte voor de schepping en het leven op aarde. De schildpad behoort tot de o…
Wat is een krachtdier?

Wat is een krachtdier?

Het verschijnsel krachtdier komt uit het sjamanisme. Het sjamanisme is de oeroude kennis over de samenhang van al wat leeft. De prehistorische mens zocht naar manieren om invloed uit te oefenen op zij…
De beer als krachtdier en innerlijke metgezel van de mens

De beer als krachtdier en innerlijke metgezel van de mens

Misschien is het in een droom, misschien is het onder het ritme van een sjamanistische trancereis, misschien is het in een slapeloze nacht dat je zoekt naar kracht, moed, bescherming, rust. Er zijn ve…
Gepubliceerd door Sofiaroc op 16-03-2018. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
Schrijf mee!