Sofiaroc » Specials » Maya wijsheid

De Tzolkin, de dynamische jaartelling van de Maya

De Tzolkin, de dynamische jaartelling van de Maya De Maya hadden verschillende jaartellingen. Eén van die tellingen was de Tzolkin, de mystieke kalender, welke 260 dagen duurde. In deze tijd is er een opleving van de belangstelling voor deze kalender omdat een complete periode ten einde is, de precessiecyclus van 26.000 jaar, op welke de Tzolkin gebaseerd is. Inmiddels zijn we al dan niet in de nieuwe cyclus van 26.000 jaar beland, waarin we kunnen proberen om het oude niet te herhalen, maar nieuwe stappen in bewustzijn te zetten. De oude profetieën gelden als waarschuwingen, wegwijzers naar verandering en groei in bewustzijn. In de praktijk blijkt deze kosmische kalender van negen maanden goed te werken. Elke negen maanden is het weer nieuwjaar. De voornemens en plannen die je nu maakt hebben ècht kans van slagen. Wél meteen beginnen vanaf dag één en volhouden, anders werkt het natuurlijk niet.

Oude kennis en het openen van het hart

In deze tijd keren de Indianen van Guatemala, Mexico, Honduras en Belize terug naar de oude kennis. Ze voelen zich verantwoordelijk voor wat er op deze aarde gebeurt en hoe het met de aarde zelf gaat. Niet alleen deze volkeren, maar ook vele anderen voelen zich aangetrokken tot deze kennis en voelen zich verantwoordelijk voor moeder aarde. Het is de tijd van het openen van het hart, opnieuw leven vanuit het hart i.p.v. het koele berekenende verstand. Het verstand heeft niet voldoende overzicht of betrokkenheid om ons nu voldoende te kunnen helpen. Alleen als het luistert naar wat het hart ingeeft, kan het verstand zijn functie op juiste wijze vervullen.

Dagbewaarders

In de oude tijden hield men elke dag met zijn specifieke energie bij, speciale mensen hadden deze functie, ze werden dagbewaarders, of hoeders van de dag genoemd. Een dagbewaarder was iemand die toegang had tot de grote kennis van de tijd en die de samenhang binnen het universum overzag. Het was een sjamaan, een wijze, een priester. Hij maakte contact met de werkzame krachten in het universum en met de krachten die elke afzonderlijke dag kleurden. In deze tijd wordt opnieuw contact gemaakt met deze krachten, die zoals alles voortkomen uit de grote Oerbron: Hunab Ku, de Zon, God.

Profetieën

Van de profetieën wordt gezegd dat het waarschuwingen zijn, wegwijzers naar verandering. Doemscenario's hebben alleen dán nut, als ze aanzetten tot bewuste transformatie. Het aflopen van een cyclus van 26.000 jaar betekent niet het eind der tijden, het is niet meer dan het aflopen van een kosmische dag, daarna komt er een nieuwe dag. We hebben tenslotte (bijna) allemaal 2012 overleefd.
De kosmische Tzolkin Mayakalender

De kosmische Tzolkin Mayakalender

De Maya gebruikten verschillende jaartellingen. Een belangrijke telling was die van de Tzolkin. Deze Mayakalender vindt de basis voor de door haar gehanteerde tijdsmaat, in de precessiecyclus. Dit is…
De kracht en dynamiek van de Tzolkin jaartelling

De kracht en dynamiek van de Tzolkin jaartelling

Een keer in de negen maanden begint er een nieuw Tzolkin jaar. Deze jaartelling heeft haar eigen dynamiek die in het leven van de mens waarneembaar is. Halverwege dat jaar is er de periode waarin alle…
De negen maanden durende cyclus en het Maya nieuwjaar

De negen maanden durende cyclus en het Maya nieuwjaar

De oude Maya's hadden een kosmische jaartelling, de Tzolkin, welke zich in onze aardse werkelijkheid in negen maanden voltrok: 260 dagen. Deze telling was en is een afspiegeling van grotere cycli, m.n…
Dertien maanden en de dynamiek van het maya zonnejaar

Dertien maanden en de dynamiek van het maya zonnejaar

Het jaar van 365 dagen begon bij de Maya op 26 juli, en telde dertien maanden. De dertien maanden worden gekarakteriseerd door de dertien tonen: het getal 1 tot 13. Elke toon, of elk getal heeft zijn…
Het Maya archetype van Witte Wind en Quetzalcoatl

Het Maya archetype van Witte Wind en Quetzalcoatl

Een van de oerprincipes waaraan elke twintigste dag is gewijd, volgens de mayatelling van de Tzolkin, is "Ik", het archetype van Wind of Geest. Het is de adem en de stem van God die over de wateren zw…
Het Maya dagteken Ix: de witte Magiër

Het Maya dagteken Ix: de witte Magiër

In de Tzolkin, de dagtelling van de Maya, komen 20 dagtekens voor, die in 13 verschillende energievormen naar voren treden. Zo ontstaat een jaar van 260 dagen of negen maanden. De veertiende dag wordt…
Gepubliceerd door Sofiaroc op 08-05-2015, laatst gewijzigd op 18-06-2018. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Das Herzenswissens der Maya-Tagehüter. Magda Wimmer